Waardenloze politiek

Het politieke midden heeft het belang van inhoudelijk politiek conflict verwaarloosd. Daardoor is het richtingloos, waardenloos en alternatiefloos geworden. De democratie is klemgeraakt tussen technocratie en populisme. Kunnen de middenpartijen zich nog bevrijden uit deze crisis?

Dit boek biedt een analyse van de Nederlandse politiek in de afgelopen decennia, en de Rutte-jaren in het bijzonder. In hun poging een zo groot mogelijke groep kiezers na te jagen, maakten middenpartijen zich juist inwisselbaar. Elf jaar lang namen zij hun toevlucht tot middencoalities. Op de grote politieke vraagstukken van onze tijd – van het Groninger gas tot stikstof en corona – vertrouwden deze opeenvolgende regeringen op technocratie. Het gevolg was dat een echte keus aan de kiezer werd ontnomen. Dit boek laat zien waarom juist deze alternatiefloze politiek een voedingsbodem gaf aan het succes van BBB, NSC en PVV in 2023.

Bij het boek heb ik een uitvoerige bijlage gemaakt met referenties en visualisaties. Deze vindt u hier.


Niet de kiezer is gek

Niet de kiezer is gek (2017) is een pamflet voor herwaardering van de Nederlandse democratie, en tegen democratische doemdenkers en luchtfietsers. Het breekt een lans voor de kiezer die steeds maar weer ten onrechte de schuld krijgt van het gebrek aan vertrouwen in de politiek en van wispelturig stemgedrag. Politici en media zoeken massaal de vlucht naar voren in contraproductieve medicijnen voor een verkeerd begrepen kwaal. Het zijn politieke partijen zelf die zich een spiegel moeten voorhouden. Er is geen crisis van de democratie, er is een crisis van de gevestigde partijen.

Niet de kiezer is gek won in 2018 de jaarprijs voor het beste politieke boek.


De Kiezer

Deze glossy over de Nederlandse kiezer biedt een antwoord op grote en kleine vragen naar de eigenaardigheden van de Nederlandse kiezers en het Nederlandse kiesstelsel. De glossy verscheen in de zomer van 2019 onder redactie van Tom van der Meer.


Aanhoudend wisselvallig

Aanhoudend wisselvallig is een rapportage over de Tweede Kamerverkiezingen van 2017, op basis van het Nationaal Kiezersonderzoek van dat jaar. Het rapport verscheen in 2018 onder redactie van Tom van der Meer, Henk van der Kolk, en Roderik Rekker.


Democratie dichterbij

In 2016 werd het eerste integrale Lokale Kiezersonderzoek georganiseerd, om de staat van de lokale democratie te onderzoeken. Democratie Dichterbij is de rapportage van dat onderzoek. Het verscheen in 2016 onder redactie van Tom van der Meer en Henk van der Kolk.


Lage drempels, hoge dijken

Hoewel de Nederlandse democratie heel behoorlijk functioneert, is het allerminst zeker dat dit in de toekomst zo blijft. Zonder hervormingen is de kans groot dat het parlementair stelsel onder druk komt te staan. In februari 2017 werd de Staatscommissie Parlementair Stelsel ingesteld om de regering en het parlement te adviseren. In december 2018 verscheen het eindrapport, Lage drempels, hoge dijken. Het omvat een analyse van de staat van de Nederlandse democratie en biedt tientallen grote en kleine voorstellen om de toekomstbestendigheid van de democratische rechtsstaat te versterken.


Kieskeurige kiezers

De Nederlandse verkiezingen behoren sinds 1994 to de meest grillige van West-Europa. Maar wie zijn die veranderlijke kiezers? Dit onderzoek maakt gebruik van het EenVandaag Opiniepanel, en volgt tienduizenden kiezers tussen 2006 en 2010. Nederlandse kiezers blijken niet wispelturig, maar kieskeurig: Ze veranderen weliswaar van partij, maar blijven meestal trouw aan hun keuzeset. Het meest veranderlijk zijn de middengroepen: de middelbaar opgeleiden, de middeninkomens, en de kiezers uit het politieke midden.


StukRoodVlees

StukRoodVlees is een weblog en podcast waarin Nederlandse onderzoekers politicologisch onderzoek koppelen aan de actualiteit. Ik heb ruim 150 artikelen geschreven op dit blog.

StukRoodVlees heeft in 2021 als spin-off een podcastreeks opgenomen onder de titel ‘Stemmen’. Dit gebeurde in samenwerking met de Correspondent. Ik was een van de redacteuren en deelnemers aan deze podcastreeks.


General media

An overview of articles I wrote for general media.