Burgers en de Staat.

Mijn onderzoeksinteresses worden het best samengevat als de wederkerige relatie tussen burgers en de staat. Aan de ene kant bestudeer ik de wijze waarop burgers vorm geven aan de politiek (bijvoorbeeld via hun stemgedrag en via participatie) en de wijze waarop politieke partijen vorm geven aan de politieke ruimte waarin zij competitie voeren. Aan de andere kant bestudeer ik de wijze waarop instituties en regeringen prikkels bieden en beperkingen opleggen aan de burgers  (en daarbij onder andere politiek vertrouwen, burgerparticipatie, en sociaal kapitaal beïnvloeden).

Ik onderzoek vooral drie kernthema’s: Politiek vertrouwen, Sociaal kapitaal, en Kiesgedrag.